Om Absalon 

Absalon är till för alla Rotarianer, men vi tror att detta är extra lockande för dig som har ett arbete som inte möjliggör att närvara fysiskt på ordinarie möten, bor på annan ort, reser flitigt i tjänsten eller privat. 

Här kan du närvara vart helst du befinner dig bara du kan koppla upp dig på Zoom. Tiden är också anpassad vi möts utanför kontorstid och förhoppningsvis efter kvällsstöket.

Vad erbjuder vi då vid samvaron – jo, vi har många spännande föreläsningar med olika teman. Vi medlemmar turas om att ansvara för programmet. Vi har också haft diskussionstimme där programansvarig förberett ett ämne, lyssnat på musik som förklarats, gått på digitalt museum mm. Vi brukar försöka få till två fysiska träffar per år och då har det varit både god mat och livemusik.
Låter det här intressant? Koppla upp dig och träffa oss och få mer information om vår satellitklubb. Läs mer i faktarutan sist i artikeln om hur du kan vara med.
 
 

Absalon en satellitklubb till lund rotaryklubb

 
Absalon är en s k satellitklubb, dvs en delmängd av klubben med och egna möten vid sidan om klubbens ordinarie möten. Satelliten är registrerad av Rotary International men medlemmarna har utöver sin satellittillhörighet även en hemvist i en helt vanlig Rotaryklubb. Vill du läsa mer om satellitklubbar och hur man kan starta en sådan så läs mer på distriktets hemsida – länk.
Absalons medlemmar träffas på Zoom varannan torsdagskväll och någon gång per termin även på plats hemma hos varandra. Absalon har en fri mötesform och vi delar på ansvaret för programmet, vi drar alla vårt strå till stacken.
Absalon erbjuder en möjlighet för dem som av olika skäl inte kan delta i sin klubbs vanliga möten att ändå fortsätta vara Rotarianer och fortsätta vara fullvärdiga medlemmar i sin klubb.
Våra möten kan vara i form av ett föredrag eller en diskussion, vi är öppna för nya lösningar där vi inte måste befinna oss i samma rum utan kan delta på distans från jobbet, tåget, utlandsboendet, hotellrummet etc. Vi kan vara hemma med barnen och hunden och vi kan vara med fast vi är förkylda eller nyopererade.
Ibland gästas vi av andra medlemmar i Lund RK eller externa gäster och vi har ofta externa experter som delar med sig av sina kunskaper och deltar i diskussioner. På det stora hela fungerar vi som en egen liten klubb i klubben.
Vår ordförande väljer ett tema för året och under det får var och en ansvara för 1-2möten/termin. Vi har stor frihet att välja hur tiden skall användas. Exempelvis har vi haft allt från digital ostprovning till givande diskussionsmöten.
Vi har följt varandras projekt, intressen och arbete och lärt känna varandra på ett sätt som inte varit möjligt i en mycket större grupp.  Vi har bevisat att det går att skapa en innerlig vänskap i digitala forum.
Vi som är med har valt Absalon av olika skäl det vi har gemensamt är att vi inte hade kunnat vara med i Rotary om vi inte kunnat delta digitalt.
 
 

några röster från några av våra medlemmar

Sverker Zadig:

Efter mer än 40 år som musiklärare i Lunds kommun lämnade jag min tjänst som Lektor i musik på Spyken och flyttade till tidigare sommarstället på Bjärehalvön efter pensionering. (Jag Lic’ade 2012 och disputerade 2017). Jag arbetar fortsatt som kördirigent för Helsingborgs Kammarkör och manskören Kvartettarna i Helsingborg, samtidigt som jag spelar i Salongsorkestern och Corps Callosum (båda Lund) och organiserar konferenser genom mitt bolag Nationell Estetisk Kongress.
För mig betyder det väldigt mycket att kunna kvarstå som medlem i Lunds Rotaryklubb via satellitklubben Absalon och ha kvar ett aktivt engagemang tillsammans, i inspirerande digitala möten. 
 
 

Kristina af Klinteberg:

Den digitala klubben Absalon är just nu det perfekta sättet för mig att vara aktiv i Rotary. Som projektledare, föreläsare och författare blir veckor och dagar väldigt olika och jag kan vara långt borta från Lund. Så är det för många yrkesaktiva idag, särskilt om man är ambitiös och nyfiken på omvärlden – och det är jag. Med Absalon får jag det flexibla sätt jag behöver; där delar vi engagemang och kunskap, där utvecklar vi Rotary till nya former för ett fortsatt stöd åt varandra. Det vill jag inte vara utan!
 

Åse Stiller:

Jag har varit aktiv Rotarian sedan 2014 och alltid intresserat mig för Rotarys verksamhet. Under pandemin insåg jag potentialen i det digitala mötet – vi kunde få föredragshållare från hela världen. En annan fördel med det digitala formatet är när en talar lyssnar alla, med odelad uppmärksamhet, man lär på så sätt känna varandra bättre, konstigt nog. Jag tillbringar mycket tid utomlands och skulle missa mer än 60% av alla mötena i Lund så det vore omöjligt att fortsätta vara medlem om inte Absalon funnits. Jag gillar också den fria formen och det delade ansvaret, det ger alla synlighet och en stark samhörighet. 
 

 


Kontakta oss

Vill du delta i något av våra möte, fråga oss om något eller rentav ansluta dig till Absalon?
Våra möten hittar du i klubbens kalender - se nedan för länken.
Klicka på knappen och skicka oss ett mail (eller till valfri medlem i Absalon)  så skickar vi länken till nästa möte.
 
 
 

    Fakta om Absalon

 
  • Satellitklubb: En hos Rotary International registrerad underavdelning till en Rotaryklubb, en Sponsorklubb. Satellitklubben håller egna möten, har en ordförande och en sekreterare samt har egna stadgar, vilka är tillägg till klubbens stadgar. Så här beskriver Rotary International en satellitklubb (engelska) https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups/satellite-clubs.
  • E-klubb i Rotary: En Rotaryklubb som främst träffas online, kallas även en digital klubb
  • Zoom: En tjänst för digitala möten. Det finns för närvarande en gratis version med begränsningar och flera varianter med en avgift.  https://zoom.us/. För att delta klickar man bara på en länk och ibland även uppger ett lösenord. Deltagarna kan välja att dela skärm. Tjänsten finns för datorer, läsplattor samt smarta telefoner.
  • Absalon: En digital satellitklubb till Lund Rotaryklubb. Absalon registrerades av Rotary International 2021
  • Vem kan vara medlem i Absalon: Aktiva Rotarianer som vill vara med och dela ansvaret för verksamheten och som kan svara upp på höga krav på närvaro.
  • Absalons möten: Zoom-möte varannan torsdag kl 20-21. Olika medlemmar ansvarar för innehållet vid olika tillfällen, mötena varierar därför mycket. Vid ett möte varje termin träffas vi även på plats som beslutas av programansvarig för mötet. Absalons möten presenteras i Lund Rotaryklubbs kalender på hemsidan https://lund.rotary2390.se/   samt även i distriktets kalender och utskick.
  • Anmälan för att besöka oss i Absalon: Maila till Lund Rotaryklubb eller till valfri medlem i Absalon och anmäl intresse så skickar vi länken till Zoom-mötet.  

    (Bilden föreställer Absalon Hvide, ärkebiskop av Lund 1177-1201.)