Välkommen till

Lund Rotaryklubb

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. 
Senaste nyheterna
 
Vår satellitklubb Absalon inbjöd till virtuell ostprovning mellan kl. 20-21 torsdag den 30.9 2021. Vår medlem Fredrik Bengtsson (27 år i Ostabengtson i Lund) ledde avsmakningen. Deltagarna hade hämtat paket med 8 ostar för avprovning (med eget val av dryck därtill). Fredrik ledde provningen och gav en mycket kunnig beskrivning av de olika ostsorterna och deras egenheter. Vi var drygt 20 mycket närvarande deltagare i det virtuella mötesrummet.
Vi hade idag vårt första helt fysiska möte efter pandemin på Grand Hotel. Alla närvarande medlemmar uppskattade att kunna umgås och njuta av stämningen och kamratskapet i en fysisk lokal. Vår nya president Marita Swärd, som efter att ha mottagit insignierna av past president Thed Adelswärd, höll ett tankeväckande tal om hennes tema för det kommande året med fokus på vikten av användning av kunskap och spridningen av densamma.
 
Lund RC hade sitt årsmöte den 23.10 2020 i Stora Salen Grand hotel med 30 deltagare varav ca hälften virtuellt (via Zoom-programmet).
Vi hade två mobila datorer (en vid talarposition, plus en hostdator kopplad till den lokala videoprojektorn) samt mikrofoner till det lokala högtalare och hörslingesystemet. Alla deltagare deltog i diskussioner och röstning.
 
Lund RC, Grand hotel
 
VD Maria Pausson Grand Hotel i Lund gav den 9.10 2020 en mycket intressant presentation av familjeföretaget och dess strävan att driva och utveckla sina hotel för olika gästers behov och önskningar. Vår klubb Lund RC har haft detta förnäma och mycket trivsamma hotell som bas för sina möten under alla år. Hälften av mötesdeltagarna befann sig på Grand och andra hälften var virtuellt och digitalt närvarande (med en klubbmedlem i Spanien).
 
Vi hade vårt första 'combo'-möte fredag den 11.9 2020. Klubbmedlemmar med gäster var närvarande fysiskt  på Grand i Lund samt virtuellt via internet (och datorprogrammet Zoom). Föredragshållaren Christian Krokstedt berättade från Esrange Space center utanför Kiruna om det spännande arbetet med att hitta nya möjligheter i rymden.
 
Mail om terminsstart och medlemsavgift har skickats ut till klubbens medlemmar men verkar inte ha nått alla.  
Jag vill därför be er kontrollera skräppost-korgen samt meddela styrelsen ev ny mailadress.
Åse
Vi förmedlar föredrag via Zoom, med början fredagen  den 17/4. (Medlemssidor/Digitala möten)
Först ut var vår egen medlem Hanna Sjöström som berättade om GPX Medica, där hon är VD.
Se kalendariet här bredvid för kommande möten. Under rubriken Tidigare föredrag kan du se alla spännande föredrag vi redan haft under terminen.
 
Klubbinformation
Lund

Service Above Self

Vi möts både fysiskt och online
Fredagar kl 12:15
Bantorget 1
Grand Hotel
Lund, 22229
Sweden
 
FLER LÄNKAR
Club Executives & Directors
President
Immediate Past President
Tillträdande president
Vice President
Skattmästare
Sekreterare
Vice Sekreterare
Ordförande Programkommittén
Klubbmästare
Executive Secretary
IT-Samordnare
Vice IT-Samordnare
Registeransvarig
Kontaktperson Samhällstjänst
Kontaktperson Internationell tjänst
Kontaktperson Nya Generationer
Ordförande Medlemskommittén
Arkivarie
Revisor
Revisor 2
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant 2
Frederiksbergsambassadör
Mini Calendar
oktober 2021
M ti O to F L S
27
28
29
30
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
30
31
Kommande evenemang
28 okt 2021 20:00 21:00
05 nov 2021 12:15 13:30
11 nov 2021 20:00 21:00
12 nov 2021 12:15 13:30
19 nov 2021 12:15 13:30
25 nov 2021 20:00 20:00
26 nov 2021 12:15 13:30
03 dec 2021 12:15 13:30