2022-2023 

President
Dario Kriz
1:e vice president
Göran Wallén
2:e vice president
Viktor Edpalm
Past president
Marita Swärd
Sekreterare Peter Andersson
1:e vice sekreterare Ingvar Kärnefelt
2:e vice sekreterare
Martin Kriz
Skattmästare Yimin Qian
Klubbmästare Rune Granqvist
Programmästare
Marita Swärd
IT-samordnare Per Christiansson
Ordförande satellitklubb Stefan Sigesgård
 
(Övriga funktionärer är listade längre ner på hemsidan eller här).
Se också lista över förutvarande presidenter.