2020-2021
 
President
Thed Adelswärd
1:e vice president
Marita Swärd
2:e vice president
Anders Moquist
Past president
Henrik Hedlund 
Sekreterare Fredrik Häglund
1:e vice sekreterare
Kristina af Klinteberg
2:e vice sekreterare
Lars Jonvén
Skattmästare Christian Rudbäck
Klubbmästare Annika Karp
Programmästare Åse Stiller
 
(Övriga funktionärer är listade längre ner på hemsidan)