2021-2022
 
President
Marita Swärd
1:e vice president
Dario Kriz
2:e vice president
Göran Wallén
Past president
Thed Adelswärd
Sekreterare Fredrik Häglund
1:e vice sekreterare Ingvar Kärnefelt
2:e vice sekreterare
Peter Andersson
Skattmästare Yimin Qian
Klubbmästare Gustav Olsson
Programmästare
Sigrun Axelsson
IT-samordnare Per Christiansson
Ordförande satellitklubb Åse Stiller
 
(Övriga funktionärer är listade längre ner på hemsidan eller här).
Se också lista över förutvarande presidenter.