2023-2024 

President
Göran Wallén
1:e vice president Ulf Bagner
2:e vice president
Viktor Edpalm
Past president
Dario Kriz
Sekreterare Peter Andersson
1:e vice sekreterare Ingvar Kärnefelt
2:e vice sekreterare
Martin Kriz
Skattmästare Yimin Qian
Klubbmästare Catharina Wiqvist
Programmästare
Ulf Bagner
IT-samordnare Per Christiansson
Ordförande satellitklubb Sverker Zadig
 
(Övriga funktionärer är listade längre ner på hemsidan eller här).
Se också lista över förutvarande presidenter.