President
Henrik Hedlund
1:e vice president Thed Adelswärd
2:e vice president Marita Swärd
Past president Åse Stiller
Sekreterare Carin Brenner
1:e vice sekreterare Fredrik Häglund
2:e vice sekreterare Kristina af Klinteberg
Skattmästare Christian Rudbäck
Klubbmästare Annika Karp
Programmästare Åse Stiller
 
 
 
(Övriga funktionärer är listade längre ner på hemsidan)