2024-2025 

President
Ulf Bagner
1:e vice president
Martin Kriz
2:e vice president  
Past president
Göran Wallén
Sekreterare Peter Andersson
1:e vice sekreterare Ingvar Kärnefelt
2:e vice sekreterare
Dario Kriz
Skattmästare Christian Rudbäck
Klubbmästare Catharina Wiqvist
Programmästare
Anita Henriksson
IT-samordnare Per Christiansson
Ordförande satellitklubb Sverker Zadig
 
(Övriga funktionärer är listade längre ner på hemsidan eller här).