projekt

 

 

Enligt Rotarys procedurhandbok är Rotarys fem tjänstegrenar det filosofiska och praktiska ramverket för arbetet i varje enskild Rotaryklubb.

1) Klubbtjänst,
2) Yrkestjänst,
3) Samhällstjänst,
4) Internationell tjänst samt
5) Ungdomstjänst. 


Enligt Stadgar för Lund Rotary Club har vi följande ständiga kommittéer 
- Kommittén för klubbtjänst
- Kommittén för yrkes- och samhällstjänst
- Kommittén för internationell tjänst
- Kommittén för nya generationer och medlemmar - Kommittén för medlemskap och klassifikation

Klubbens medlemmar utför tjänster (Service Above Self) som ofta organiseras i större eller mindre projekt. Dessa projekt koordineras som regel i de olika kommittéerna och/eller i subkommittéer.

Exempel på genomförda projekt återfinnes i
'Lund Rotary Club. Jubileumsskrift 1935 - 2015'. (64 sidor) samt Minnesskrifter från 25 och 50 årsjubileerna samt klubbens årliga verksamhetsberättelser.

 

PÅGÅENDE PROJEKT
 

Digital satellitklubb. 
  • Projektförslag
  • Input och synpunkter
  • Frågor och svar


Bidrag till Rotary Doctors och TRF
(Klubbtjänst kommittén)

Klubbens medlemmar samlar in medel och bidrar via klubbkassan till akut hjälp vid katastrofer genom bland annat finansiering av Rotary Shelterboxes.


Organdonationsprojektet
(Yrkes- och Samhällskommittén)

Organdonation en hjärtefråga för vår klubb.

Medlemmar i vår klubb medverkar sedan 2008, tillsammans med Lund Kloster och Lund City Rotaryklubbar, till att sprida information och kunskap om organdonation till elever på gymnasieskolor i Lund, framför allt på Spyken. Undervisningen som koncentrerats till april, har omfattat c:a 220 elever/år och bestått av c:a 1 1⁄2 timmes genomgång med såväl lektion som gruppsamtal.

De läkare som medverkat i detta har alla varit i nära kontakt med donations-/transplantationsproblematiken i sitt arbete, ett krav för att ungdomarna skall få relevanta fakta och korrekt information i en fråga laddad med värderingar och känslor. En samlad genomgång med gruppen angående de senaste nyheterna inom området har gjorts inför varje års undervisningsomgång.

Eleverna får lära sig om såväl de medicinska som de legala förutsättningarna för organdonation och möjligheterna till transplantation. De uppmanas att tala om problematiken med familj och vänner för att dels själva ta ställning och dels känna till omgivningens inställning. Gruppdiskussionerna är alltid livliga och omfattar allt från etiska och religiösa frågor till teknik vid och behandling efter transplantation. Ett samlat intryck är att undervisningen genom åren varit mycket uppskattad av såväl elever som lärare.

 

Ung företagsamhet, UF
(Yrkes- och Samhällskommittén)

Klubben bidrager tillsammans med andra klubbar i distriktet med mentorer till projekt på gymnasier inom Ung företagsamhet.
Se även presentation av UF vid Vårmöte och distriktssamråd i D2390 den 20 maj 2017 på Polhemsskolan Lund.

 

Vänklubbssamarbete
(Klubbtjänst kommittén)

En särskild ambassadör är utsedd för att stärka kontakter och samarbete med vår vänklubb Frederiksberg RC i Köpenhamn.
Medlemsbesök vid klubbmöten sker i respektive klubb samt årliga träffar vid julfester, presidentskifte och särskilt anordnade gemensamma aktiviteter.

 

Utbytesstudenter
(Internationella kommittén)

Ett flertal ungdomsutbyten har genomförts.

 

Dagens dikt
(Klubbtjänst/Dagens dikt kommitté)

En kort dikt som inledning till ett rotaryföredrag har visat sig vara en uppskattad tradition i Lund RK. Denna sedvänja grundades redan 1947.