Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905.
 
Rotary har 1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 35 000 klubbar runt om i världen. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Det finns idag 25.000 medlemmar i landet fördelade i lite över 500 rotaryklubbar. Medlemskapet i Rotary utgår från den lokala klubben.
 
Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap uttryckt som 'Service above Self'.
 
Som medlem är du alltid välkommen till alla världens Rotaryklubbar. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap. En dag i veckan har Rotaryklubbarna normalt antingen frukost-, lunch- eller kvällsmöten med aktuellt föredrag eller studiebesök.