Under våren 2021 gavs följande minikurser kring användning av vårt websysten ClubRunner att ges. Kurserna finns listade i vår kalender (Meny/Program  på hemsidan). Anmälan till respektive minikurs gjordes där.  

 
    1. Allmän orientering på klubbens hemsida. (tillsammans med 2.)

        a. Inloggning
        b. Vad döljer sig under menyerna 
        c. När måste jag dyka ner i Medlemsområde 
        d. Olika behörigheter 
                 Datum:   4.2 2021, kl. 19-19:45

    2. Hitta dina klubbkamrater i  medlemsregistret (ClubRunner)  och
         ändra dina egna uppgifter där.

       
        a. Sökning i egna registret (Behörighet: Alla)
        b. Sökning i distriktets register (Behörighet: Alla)
        c. Ändra egna uppgifter och tidningsprenumeration (Behörighet: Alla)
        d. Var kan jag hitta mer information och instruktioner om detta
                   Datum:   4.2 2021, kl. 19-19:45
 


    3. Skicka email till andra medlemmar genom medlemsregistret (ClubRunner).
       
        a. Skapa och skicka ett mail till alla eller vissa medlemmar (Behörighet: Alla ?)
        b. Skapa/ändra en mall för utskick (Behörighet: Funktionärer)
        c. Använda och skapa mailgrupper (Behörighet: Funktionärer)
        d. PR-med ClubRunner (Behörighet: Funktionärer)
        e. Var kan jag hitta mer information och instruktioner om detta
                  Datum:   11.2  2021, kl. 19-19:45
 


    4. Skriva en nyhetsartikel till klubbens hemsida.
 
        a. Vem avgör vad som publiceras (Behörighet: Alla)
        b. Hur skriver man en artikel på hemsidan och publicerar (Behörighet: Funktionärer) 
        c. Var kan jag hitta mer information och instruktioner om detta
                  Datum:   18.2  2021, kl. 19-19:45
 


    5. Registrera eller ändra föredrag och klubbmöte (Event) på hemsidan.  
        (Behörighet: Funktionärer)

 
        a. Skapa ett event med text, datum och bild 
        b. Inställningar för publicering
        c. Inställningar för anmälan
        d. Skicka inbjudningar och påminnelser
        e. Var kan jag hitta mer information och instruktioner om detta
                  Datum:   25.2  2021, kl. 19-19:45
 


    6. Registrera och se närvaro i ClubRunner.  

        a. Kontrollera min egen registrerade närvaro (Behörighet: Alla)
        b. Registrera närvaro på ordinarie möte, inkl gäster (Behörighet: Funktionärer)
        c. Registrera annan närvaro för medlem (Behörighet: Funktionärer)
        d. Se närvarostatistik för klubben och andra medlemmar (Behörighet: Funktionärer)
        e. Var kan jag hitta mer information och instruktioner om detta
                  Datum:   4.3  2021, kl. 19-19:45
 


    7. Rapporter/matrikel. (Behörighet: Alla)

        a. Födelsedagar och andra listor med personuppgifter
        b. Möjligheter finns att skapa egna rapporter (läres ej ut, men exempel ges) 
                  Datum:   11.3  2021, kl. 19-19:45
 

    8. Arkivet och våra digitala dokument.

        a. Hur hittar jag olika dokument (Behörighet: Alla)
        b. Hur lägger jag in nya dokument i arkivet (Behörighet: Funktionärer)
                  Datum:   11.3  2021, kl. 19-19:45
 

    9. Kommittéstöd i ClubRunner.

        a. Medlemmar i en kommitté (Behörighet: Funktionärer)
        b. Kommitténs dokument, pågående arbete respektive fastställda versioner
           (Behörighet: Kommittémedlemmar)
                  Datum:   11.3  2021, kl. 19-19:45