Inom Lund Rotaryklubb finns ett antal kommitéer av olika slag som är mer eller mindre permanenta.
 
Projekt och olika gruppverksamheter kan med fördel organiseras i en kommitté för att 
- Underlätta hantering av kommittéspecifika dokument under samarbetet.
- Ge en översiktlig bild för klubbmedlemmar över vem som deltager i olika kommittéer.
- Underlätta kommunikationen mellan deltagarna (epost).
 
Om systemet inte kan öppna sidan kan du prova nå denna via
Du måste förmodligen då logga in igen till systemet. Detta är
en bug i systemet som ClubRunner arbetar med att eliminera.
 
Direktlänkar till kommittéerna
- Klubbtjänst
 
IT
• Golf