Mitt under den djupa 30-talskrisen fick bryggeridirektören Axel Andersson med stöd av geologiprofessorn Assar Hadding (charterpresident), en idé: att bilda en rotaryklubb i Lund. Sådana fanns redan på olika håll i Sverige och inspirationen kom från USA. Närmare bestämt från Chicago där den unge advokaten Paul Harris 1905 bildade den första rotaryklubben.
 
Det började den 18 januari 1935 på Grand Hotel. Lund Rotaryklubb sammanträdde då för första gången i ett ordinarie möte. Den 25 januari, skrevs det första veckobrevet, och några veckor senare, den 23 februari, antogs klubben som nr 3761 i Rotary International. De 29 klubbmedlemmarna – alla män – representerade olika delar av Lunds ekonomiska, akademiska, kulturella och kyrkliga elit. Den starkt elitistiska prägeln har tonats ner under årens lopp och klubben består idag av ca 100 medlemmar. Den första kvinnliga medlemmen inträdde 1996. Klubbens egna möten har genom åren, med några undantag, hållits fredag vid lunchtid på Grand Hotel.
 
En bestående tradition i klubben är  ”dagens dikt”, som första gången lästes i klubben den 26 september 1947, och som sedan, med några kortare avbrott under senare tid, alltid har framförts vid våra veckomöten. De första decennierna valdes dikten vanligen med anknytning till någon dagsaktuell händelse, men i början av 1970-talet gick man över till att låta den anspela på dagens föredrag.
 
Carl-Herman Hjortsjö tog under sitt år som distriktsguvernör 1967-68 initiativet till ”Svenska rotarianers fond för internationellt utvecklingsarbete”, den s.k. U-fonden. Den största och viktigaste insatsen från vår klubb torde emellertid vara tillkomsten av det Internationella Studenthuset, på initiativ av Gillis Björck. Bland klubbens övriga projekt under åren kan nämnas organdonationsprojektet, stöd till Nordiska Ungdomsorkestern, NUO, för att möjliggöra för ungdomar från de baltiska länderna att medverka i NUO:s sommarkurs samt tandläkartjänst utomlands inom Läkarbanken (Rotary Doctors Sweden).
 
Lund Absalon Satellitklubb registrerades den 17.8 2021.

Frederiksberg RC, Danmark, är vänklubb till Lund RC sedan 2000/2001
 
Mer att läsa om klubbens historia och Rotary finns i 'Lund Rotary Club. Jubileumsskrift 1935 - 2015'. (64 sidor). Minnesskrifter har också utgivits vid 25 och 50 årsjubileerna. Se också Förutvarande presidenter.