Hur byter jag mitt passord?

I huvudmenyn klickar du på
Medlemssidor/Klubbmedlemmar
Gå sedan ner och klicka på ditt eget namn.
På sidan med dina data, som kommer fram, klicka på 
Settings
Klicka sedan på 
Change Password
 
Du kan nu skriva in ett nytt passord.
Om du senare skulle glömma detta så sänd ett email till IT-samordaren
så nollställer hon/han passordet och ger dig ett nytt temporärt passord.