05
apr.
2024
Lund
Grand Hotel
Bantorget 1
Lund, 22229
Sweden
Fredagens ordinarie klubbmöte den 5.4 2024 ersätts av distriktets halvdagskonferens om "Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom" på Grand med start kl 13.00. Deltagandet kostar 150 kr. ( fika på eftermiddagen).