24
mar
2023
Lund
Grand Hotel
Bantorget 1
Lund, 22229
Sweden

Insekter är en spännande och till stora delar fortfarande okänd grupp av djur. Här presenteras de i ett personligt färgat sammanhang, som till och med inbegriper både musik och litteratur.
Mikael Sörensson är infödd lundabo med flera strängar på sin lyra. Förutom biologiutbildning, forskning, undervisning, författande och arbete som insektssystematiker och faunist à la Linné har han även en lång karriär som klassiskt skolad solist- och ensemblesångare. Under vinterhalvåret besvarar han månatligen frågor i P1-programmet Naturpanelen, medan sommaren ägnas åt friidrott (kastgrenar), konserter och insektsjakt, i och utanför Sverige. Han är också ordförande i det anrika Entomologiska Sällskapet i Lund sedan många år.

OBS! Anmälan och betalning till mötet skall ske senast kvällen före kl 23.59. Gästande rotarianer kan också betala lunch på plats före mötet (utan förhandsanmälan). Anmälan göres via appen WEIQ. Det finns en liten instruktion om hur appen användes härSe även menyn under Medlemssidor/FAQ-Vanliga frågor/Hur anmäler jag mig till och betalar lunch vid klubbmöten