28
apr
2023
Lund
Grand Hotel
Bantorget 1
Lund, 22229
Sweden

Det viktiga och intressanta klubbsamrådet kan ta upp frågor som: Vad tycker du fungerar bra med vår klubb? Vad tycker du kan förbättras i vår klubb? Hur kan närvaron bli bättre? Vad saknar du i klubbens aktiviteter? Synpunkter på föredrag och andra klubbaktiviteter. Arbete/samvaro i klubbens kommitteer. Synpunkter på hemsida och IT-stöd. Projektförslag. Synpunkter på mötesformer. Etc.​

 

OBS! Anmälan och betalning till mötet skall ske senast kvällen före kl 23.59. Gästande rotarianer kan också betala lunch på plats före mötet (utan förhandsanmälan). Anmälan göres via appen WEIQ. Det finns en liten instruktion om hur appen användes härSe även menyn under Medlemssidor/FAQ-Vanliga frågor/Hur anmäler jag mig till och betalar lunch vid klubbmöten