23
sep
2022
Lund
Grand Hotel
Bantorget 1
Lund, 22229
Sweden

 

Linus Christiansson ger oss en inblick i hur framtidens IT kan se ut i företagen, baserat på lång erfarenhet i egen verksamhet med specificering, utveckling och drift av företags IT-system. Behovet av rätt kompetens som stöd vid behovsspecifikation, upphandling, leasing, branding, framtida förändrade systemlösningar och möjligheter etc. exemplifieras. https://studiolinus.se

OBS! Anmälan och betalning till mötet skall ske senast kvällen före kl 23.59. Gästande rotarianer kan också betala lunch på plats före mötet (utan förhandsanmälan).
Anmälan göres via appen WEIQ. Det finns en liten instruktion om hur appen användes här.
Se även menyn under Medlemssidor/FAQ-Vanliga frågor/Hur anmäler jag mig till och betalar lunch vid klubbmöten