17
sep
2021
Lund
22229
Sweden
Martin Sunnqvist ska berätta för oss om det svenska ordensväsendet - förtjänstordnar och fria ordnar. 
 
En parlamentariskt sammansatt kommitté har fått  i uppdrag att göra en översyn av det offentliga belöningssystemet och de allmänna flaggdagarna samt att överväga utformningen av riksdagens anslag till hovet. Den kommer att lägga fram sina förslag den 21/9 2021. Martin Sunnqvist har haft i uppdrag att skriva en historisk tillbakablick över det svenska ordensväsendet som kommer att bli en bilaga till kommitténs betänkande. Han kommer att berätta för oss om detta. Vad kommittén kommer att lägga fram för förslag fyra dagar senare kan han dock inte avslöja! 
 
Martin Sunnqvist är docent i rättshistoria vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Han var rådman i Malmö tingsrätt 2014-2020. Han forskar bl.a. om ämnen som "Att bedöma andra domares oavhängighet. Historiska fundament och praktiska tillvägagångssätt vid mötandet av hoten mot rättsstaten i Europa" (se här) och "Impartiality and Independence. A Comparative History of Judges’ Oaths of Office in Europe" (se här).

Matin är ordförande i Societas Heraldica Scandinavica, som är ett nordiskt heraldiskt sällskap som bl.a. ger ut Heraldisk Tidsskrift, ordförande i Svenska Vapenkollegiet, som granskar och registrera nya släktvapen, ordförande i Societas Heraldica Lundensis, som bl.a. arbetar med en presentation av skånsk häradsheraldik samt styrelseledamot i Sveriges Domareförbund.