14
jan
2022
Lund
22229
Sweden

OBS! Zoom-möte. Se hemsidan under menu Medlemssidor/Digitala möten hur du kommer in på mötet. Gäster uppmanas 'Kontakta oss' på hemsidan.

Överste Lennart Widerström, chef för Södra skånska regementet, P7, berättar om Försvarsmaktens och Södra skånska regementets utveckling under rubriken "Tillväxt".