22
nov
2019
Lund
22229
Sweden

Föredragshållare är Runde Rydén som sedan 20 år har, i olika befattningar, varit med om att bygga upp ett nätverk - UArctic University- av snart 200 universitet och högskolor runt Nordkalotten.

Arktiska rådet som bildades 1996 fattade redan 1998 ett beslut att utbildning för urbefolkningarna i Arktis borde prioriteras. 2001 invigdes UArctic University i Rovaniemi.

Tre olika program har utvecklats sedan starten.

1. BCS Bachelor of circumpolar studies.
2. Ett utbytesprogram för studenter. North to North. Ett för lärare: North Rex.
3. Tematic Networks. Ungefär 40 forskarprogram. Administereras från Uleåborgs universitet.

Speciella forskarprogram på t.ex. UAF (University of Alaska, Fairbanks.
Tromsö universitet, Lapplands universitet, Rovaniemi liksom flera ryska universitet.

Under sina resor till de olika institutionerna har Rune sett hur klimatet och levnadsförhållandena i Arktis förändrats under de senaste 20 åren. Han kommer att berätta om sina erfarenheter från Barrow i Alaska över Grönland till Jakutsk i Sibirien där förändringarna är dubbelt så stora som i våra trakter. 

Levnadsförhållandena har blivit svåra för urbefolkningarna eftersom förändringarna är så stora och så snabba. De hinner inte anpassa sig.