08
nov
2019
Lund
22229
Sweden

Föredragshållare är professor emeritus Svante Nordin, Avdelningen för idé- och lärdomshistoria vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Svante har författat och medförfattat ett stort antal böcker och artiklar, t ex   Det politiska tänkandets historia och Filosofins historia, det västerländska förnuftets äventyr, båda 2013.

Hans senaste bok heter Sveriges moderna historia Fem politiska projekt 1809-2019 (utgiven på Natur & Kultur)

 

Läs mer om Svante på https://www.kultur.lu.se/person/SvanteNordin