05
jun
2020
Lund
DIGITALT MÖTE
22229
Sweden

Coronapandemin slog till med kraft i mitten av mars. Såhär några månader in i krisen vill kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun, Philip Sandberg (L), berätta om hur kommunen har hanterat Corona samt berätta om hur man på ett lundensiskt vis kan hantera och hindra folksamlingar. 

Mötet hålls digigalt och länk skickas ut till medlemmar. Övriga som önskar delta ombeds maila klubben.