09
apr
2021
Lund
22229
Sweden

Dr. habil. Olof Hallonsten, docent i sociologi och verksam vid Ekonomihögskolan vid LU.

Lund University School of Economics and Management

www.olofhallonsten.com

Mötet är endast på Zoom.

Gäster är varm välkomna att maila klubben för inloggnigsuppgifter, klubbens medlemmar hittar inloggningsuppgifter på hemsidan.