18
feb
2022
Lund
22229
Sweden

Mini-EGO föredrag av
• Stefan Wallsten
• Gunnar P Lund
• Mats Håkansson

OBS! Zoom-möte. Se hemsidan under menu Medlemssidor/Digitala möten hur du kommer in på mötet. Gäster uppmanas 'Kontakta oss' på hemsidan.