25
feb
2022
Lund
22229
Sweden

Fredrik N  G Andersson: Bekämpar Riksbanken fel kris? Penningpolitiken under Corona pandemin

Fredrik NG Andersson är docent vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds Universitet.
Han är  makroekonom som specialiserat sig på långsiktiga ekonomiska övergångar. I hans forskning fokuserar han bland annat på effekten av ekonomiska kriser på ekonomin.