Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
04
mar
2021
Lund
ZOOM möte digitalt
22229
Sweden

Kursavsnitt  6. Registrera och se närvaro i ClubRunner.  

        a. Kontrollera min egen registrerade närvaro (Behörighet: Alla)
        b. Registrera närvaro på ordinarie möte, inkl gäster (Behörighet: Funktionärer)
        c. Registrera annan närvaro för medlem (Behörighet: Funktionärer)
        d. Se närvarostatistik för klubben och andra medlemmar (Behörighet: Funktionärer)
        e. Var kan jag hitta mer information och instruktioner om detta
                  Datum:   4.3  2021, kl. 19-19:45
Kursgivare:
• Åse Stiller
• Per Christiansson