Online Registration
11
mar
2021
Lund
ZOOM möte digitalt
22229
Sweden
Kursavsnitt 7-9

    7. Rapporter/matrikel. 
        a. Födelsedagar och andra listor med personuppgifter
        b. Möjligheter finna att skapa egna rapporter (läres ej ut, men exempel ges) 
         
    8. Arkivet och våra digitala dokument.
        a. Hur hittar jag olika dokument 
        b. Hur lägger jag in nya dokument i arkivet 
       
    9. Kommittéstöd i ClubRunner.
        a. Medlemmar i en kommitté 
        b. Kommitténs dokument, pågående arbete respektive fastställda versioner
           
                  Datum:   11.3  2021, kl. 19-19:45
      Kursgivare:
• Åse Stiller
• Per Christiansson