05
mar
2021
Lund
22229
Sweden

Humanisterna, ett icke-religiöst livsåskådningssamfund

Magnus Timmerby, ordförande för Humanisterna Syd, berättar om organisationen och dess verksamhet.

Humanisterna är ett partipolitiskt obundet förbund för främjande av sekulär humanism. De driver frågor om  sekularistering (t ex begravningar) och dödshjälp

Mötet är endast på Zoom.

Gäster är varm välkomna att maila klubben för inloggnigsuppgifter, klubbens medlemmar hittar inloggningsuppgifter på hemsidan.