22
jan
2021
Lund
22229
Sweden

Ida Arvidsson som doktorerar i bildanalys-gruppen på matematikcentrum vid Lunds universitet kommer att berätta om  sin forskning om AI-tillämpningar inom medicin,  bland annat igenkänning av kranskärlssjukdomar från SPECT-bilder och diagnostisering av prostatacancer utifrån mikroskopibilder av vävnadsprov med hjälp av deep learning.

 

Mötet hålls på Zoom men om Coronaläget tillåter kanske även på Grand.