08
okt
2021
Lund
22229
Sweden

Mini-EGO föredrag av transfer medlemmar från Lund City RK
• John Philip Renney
• Johan Svanbom
• Kristina Lindström