Nyårsdagen hölls en traditionsrik konsert, som under många år haft Lions som arrangör. Lund Rotaryklubb har nu övertagit stafettpinnen och den 39:e konserten gavs till förmån för End Polio Now. 
Dirigent har under alla år varit klubbens medlem Kjell-Åke Bjärming, som aldrig missat en föreställning (utom under pandemin förstås). Kjell-Åke är eldsjälen utan vilken konserten aldrig skulle ha blivit av. Han bidrog med sitt enorma kontaktnät av fantastiska musiker och med otaliga administrativa uppgifter, samt - inte minst - ställde sig som ekonomisk garant i den händelse projektet skulle gå back (på grund av covid el dyl).  
Konferencier de senaste tjugo åren har varit konsertpianisten och tillika professorn, Hans Pålsson, som filosoferade mellan musikstyckena. Sångsolist var 2020 års Jenny Lind-stipendiat, Tessan-Maria Lehmussaari., som gjorde ett fantastiskt framträdande. Båda solisterna fick stående ovationer, vilket höjde feststämningen hos de ca 800 åhörarna. En underbar kväll på alla sätt!