Nr 37 18/06 2021 Presidentskifte och årsavslutning

Nr 37 18/06 2021 Presidentskifte och årsavslutning

Nr 36 11/6 2021 ADHD och entreprenörskap

Inkommande presidenten Marita Swärd kastade ljus kring frågan om  personer med ADHD har ”superkrafter" som kan befrämja ett entreprenörskap.

Tack Marita

 

Nr 35 4/6 2021 Vad betyder god sed för domarrollen

Vår egen president, och tillika chefsrådman vid Lunds Tingsrätt,Thed Adelswärd, förklarade innebörden av God domarsed.

Tack Thed

 

Nr 34 28/5 2021 Nyheter inom förebyggande av hjärtkärlsjukdom

Peter M Nilsson, professor i hjärtkärlforskning samt överläkare berättade om sin livsavgörande forskning på ämnet.

Tack Peter

 

Nr 33 21/5 2021 Framtidens odling

Vår medlem Henrik Hedlund gav oss en inblick i hur framtidens odling kommer att se ut med hydrokultur.

Tack Henrik

 

20/5 2021 En spänningsbiografi i det kalla krigets Berlin

Ingrid Thörnqvist, fd utrikeskorrespondenten på SVT och författare berättade om den okände hjälten Carl-Gustaf Svingel som hjälpte folk att komma ut genom muren i det kalla krigets Berlin.

Tack Ingrid

 

Nr 32 07/5 2021 Diadem och identitet - dolda budskap i kungafamiljens kamédiadem

Vår medlem Kristina af Klinteberg, fil.mag. och kulturvetare avslöjade hemligheter om det pärl- och kamédiadem som ägs av H M Konungen idag och som vi senast såg på kronprinsessan Victoria när hon gifte sig.

Tack Kristina

 

29/4 2021 Absalon Satellitklubb Återblick på konstnärskap

En digital träff med konstnären Håkan Fogelström som har bl a en stor samling porträtt av kända personer bland sina alster.

Tack Håkan

 

Nr 31 23/4 2021 Undvik fallgropar med pensionen + anställ grannen

Föredragshållare: Nils Bacos, pensionsrådgivare och författare, entreprenör, innovatör och Lundabo, berättade om hur man skall planera pensionsuttagen och om e-tjänsten Anställprivat.se, för privatpersoner som vill avlöna andra privatpersoner.

Tack Nils

 

Nr 30 16/4 2021 När ovissheten råder, Kajsa Jönsson Anagram

Kajsa Jönsson VD Anagram Live AB berättade om hur Anagram, kända för bl a; Humorfestivalen, HippHipp, Äta Sova Dö  och Tunna blå linjen, ställde om i Covid.

Tack Kajsa

 

Nr 29 9/4 2021 Vem vågar starta flygbolag nu? Skåneflyg

Jonas Haak, VD Skåneflyg AB  berättade om hur man tänker då, när man startar flygbolag mitt i värsta resekrisen och döper första planet till ”Humlan”.

Tack Jonas

 

Nr 28 26/3 2021 Kommunernas ekonomi i Coronatider

Lunds kommuns ekonomidirektör, Henrik Weimarsson gav oss en utförlig förklaring till hur  kommunens ekonomi påverkats av Corona, direkt och indirekt.

Tack Henrik

 

Nr 27 19/3 2021 Post Truth politicts, Donald Trump 

Patrik Fridlund, Docent i Tros- och livsåskådningsvetenskap. Lunds Universitet Centrum för teologi och religionsvetenskap gav oss en bättre förståelse för vad order Sanning kan innebära i vår nya politiska värld

Tack Patrik

 

Nr 26 12/3  2021Avloppsvatten - ingen liten skitsak

Vår egen medlen Anne Landin gav oss insikt i såväl organisation kring vår avloppshantering som kring de planerade lösningarna för framtiden för vår  avloppshantering.

Tack Anne

 

Nr 25 05/3 2021 Humanisterna - ett icke-religiöst livsåskådningssamfund

Magnus Timmerby, ordförande för Humanisterna Syd, berättade om organisationen och dess verksamhet och vi fick en ointressant debatt om de djupa frågorna i livet.

Tack Magnus

 

Nr 24 26/2  2021  Skuldsanering - en chans att starta om

Sebastian Bernhardsson, Kommunikatör på Förebyggande verksamheten, Kronofogdemyndigheten Göteborg berättade om hur Skuldsanering kan öppna dörrarna till ett nytt liv för svårt skuldsatta.

Tack Sebastian

 

Nr 23 19/2  2021  Reformhus ett nytt sätt att bygga energisnålt.

Stefan Sigesgård, VD på Reformhus berättade om en annorlunda produktionsmetod för byggnadselement och vi fick en digital rundtur  i produktionshallen där modulerna anpassas efter ritningarna.

Tack Stefan

 

Nr 22 12/2  2021  Sverige är större än Stockholm, men Skåne är också större än Lund.

Heidi Avellan, politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen, Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad gav oss en del att fundera på angående suboptimering genom bypolitik.

Tack Heidi

 

Nr 21 5/2  2021  Crafoordska Stiftelsen 

Zoom möte.   

Ebba Fischer (Styrelseordförande) och Leif Andersson (VD) berättade om Crafoordska stiftelsens historia och verksamhet 

Tack Ebba och Leif

 

Nr 20 29/1  2021  Teknik och tillväxt

Zoom möte.   

Fredrik Häglund gav en insiktsfull bild av hur teknik föder tillväxt-

Tack Fredrik.

Nr 19 22/1  2021  Tillämpning av AI inom medicin, Deep learning, 

Zoom möte.   

Ida Arvidsson doktorerar i bildanalys-gruppen på matematikcentrum vid Lunds Universitet  med spännande användning av AI för medicinsk diagnos genom bildbehandling.

 

Tack Ida.

Nr 18 15/1  2021  Megatrender i världen

Zoom möte.   

Sofia Nerbrand, politisk redaktör på Kristianstadsbladet berättade om vad som trendar i världen just nu.

Tack Sofia.

 

Nr 17 8/1  2021  Den nya Pandemilagen, 

Zoom möte.   

Mårten Schultz, professor i civilrätt, Stockholms universitet, förklarade för oss om den dagsfärska Pandemilagen.

Tack Mårten.

 

Nr 16 18/12  2020  Årets Nobelpris i fysik - om svarta hål

Zoom   

Vår medlem universitetslektor Nils Ryde förklarade betydelsen av årets Nobelpris i fysik och  vad egentligen svarta hål är.

Tack Nils.

 

Nr 15 11/12  2020  Slovenien - Sverige Science & Business

Zoom   

Vår medlem och tillika Sloveniens honorärkonsul Dario Kriz jämförde innovation och affärer i Sverige och Slovenien.

Tack Dario

 

Nr 14 04/12  2020  Skandiamannen i Palme utredningen

Zoom   

Professor Christian Dahlman, Juridiska institutionen LU, gav oss en kritisk granskning av anklagelserna mot den s k Skandiamannen i Palmeutredningen.

Tack Christian

 

 

Nr 13 27/11  2020  Besök av Distriktsguvernören Stefan Knutsson 

Zoom   

Vi fick även en direktrapport från vattenprojektet i Uganda av Kristian Rankloo

Tack Stefan och Kristian

 

Nr 12 20/11  2020  Barolo, en vinvandring 

Zoom   

Vår medlem Åse Stiller berättade om Barolo- och Barbarescoviner samt om en vandringsresa till distriktet. 

 

 

Nr 11 13/11  2020  Klubbsamråd

Zoom   

 

 

Nr 10 06/11  2020  LU Futura - akademisk tankesmedja för framtidsfrågor   

Kombinerat möte på Grand och Zoom   

Ulrika Oredsson, kommunikationsansvarig vid LU Futura,  berättade om hur tankesmedjan på olika sätt försöker väcka intresse och skapa samtal kring frågor som antas ha stor bäring på vår framtid. 

Tack Ulrika

 

Nr 09 23/10  2020  Årsmöte

Kombinerat möte på Grand och Zoom   

 

Nr 08 16/10  2020  Krognoshuset ett litet hus med stort innehåll

Kombinerat möte på Grand och Zoom   

Intendent Anna Jin Hwa Borstam berättade om Krognoshuset, dess historia och om konstföreningen Aura

Tack Anna.

 

Nr 07 09/10  2020  Grand nu och sedan

Kombinerat möte på Grand och Zoom   

Maria Paulsson, VD Grand gav oss en inblick i hur verksamheten påverkats av rådande situation och hur de ser på framtiden.

Tack Maria.

 

Nr 06 02/10  2020  Klanerna i dagens Sverige?

Kombinerat möte på Grand och Zoom   

Per Brinkemo, författare och debattör diskuterade hur parallella sociala strukturer i form av klaner skapats i dagens Sverige..

Tack Per.

 

Nr 05 25/9  2020  COVID-19: IMMUNITET- KAN VI SKYDDA OSS?

Kombinerat möte på Grand och Zoom   

Anders Widell, docent Klinisk Virologi på LU förklarade för oss om Coronaviruset, om vaccin och om hur vaccin tas fram.

Tack Anders.

 

Nr 04 18/9  2020  Ny lärarutbildning nu

Kombinerat möte på Grand och Zoom   

Inger Enkvist gav oss sin syn på den svenska skolan och dess problem. Vi fick även ta delav hennes förslag till lösning.

Tack Inger.

 

Nr 03 11/9  2020  Vi öppnar dörren mot rymden

Kombinerat möte på Grand och Zoom   

Christian Krokstedt berättade via videolänk från Kiruna om SSC. ”Swedish Space Corporation” och Esrange.

Tack Christian.

 

Nr 02 4/9  2020 Rotaract och klubbsamråd

Zoom-möte 

Katharina Herzog informerade oss om Rotaract och klubben Rotaract Malmö-Lund Internationals verksamhet. Därefter hölls klubbsamråd med på förhand utskickade frågeställningar.

Tack Katharina.

 

Nr 01 28/8  2020  Inledning av Rotaryåret 2020-2021

Zoom möte

Presidenten, Thed Adelswärd hälsade oss välkomna till ett nytt Rotaryår och gav oss sin syn på

Tack Thed.