Nyårskonserten äger rum den 1 januari 2024 kl. 15.30 och 19.00 i Lunds Stadsteater (Kiliansgatan 13). 
Se hela programmet här.

Vi vill fortsätta den 40-åriga traditionen med en nyårskonsert för Lundaborna och skänka biljettintäkterna till den världsomspännande poliobekämpningen. För att kunna genomföra konserten har vi sökt sponsring från såväl företag/institutioner som enskilda.

Initiativet till konserterna togs 1983 av nestorn Kjell-Åke Bjärming, dirigent och uppskattad medlem i vår klubb.