Mail om terminsstart och medlemsavgift har skickats ut till klubbens medlemmar men verkar inte ha nått alla.  
Jag vill därför be er kontrollera skräppost-korgen samt meddela styrelsen ev ny mailadress.
Åse