Ännu ett mycket intressant och väl framfört föredrag vid Lund Rotaryklubb fredags klubbmöte 22 april. Docent Maria Planck från forskningsgrupp Lungcancer, Lunds Universitet, gav oss en medryckande inblick i de senaste framstegen inom målinriktad behandling och nya läkemedel för bekämpning av lungcancer.