Vi var 5 stycken från Lund RC på  julefrokost hos Frederiksberg RC. Mötet, som ägde rum på klubbens nya mötesplats SAS Royal Hotel vid Tivoli den 17.12 2019, var mycket festligt och högtidligt med härligt julbord och underhållning med bland annat klubbens 2 utbytesstudenter från Indien och Taiwan.