Vi hade vårt första 'combo'-möte fredag den 11.9 2020. Klubbmedlemmar med gäster var närvarande fysiskt  på Grand i Lund samt virtuellt via internet (och datorprogrammet Zoom). Föredragshållaren Christian Krokstedt berättade från Esrange Space center utanför Kiruna om det spännande arbetet med att hitta nya möjligheter i rymden.