Fem av böckerna som presenterades på vårt förra möte lottas ut den 6/12.
Överskottet till Rotary Doctors.