Lund RC hade sitt årsmöte i Stora Salen Grand hotel med 30 deltagare varav ca hälften virtuellt (via Zoom-programmet).
Vi hade två mobila datorer (en vid talarposition, plus en hostdator kopplad till den lokala videoprojektorn) samt mikrofoner till det lokala högtalare och hörslingesystemet. Alla deltagare deltog i diskussioner och röstning.