Presidenten Meddelar 2019-08-30
 
Kära medlemmar i Lunds Rotaryklubb,
 
Fredagen den 30 augusti inleddes rotary-året 2019-2020 med vårt första klubbmöte. Det kändes lite högtidligt och roligt att återse er medlemmar efter sommaren, nu som president för Lunds Rotaryklubb.
 
Efter förtäring av en god sommarbuffé så höll jag ett tal för att introducera årets tema för vår klubb, ”Värld i förändring”, och ge er min programförklaring för 2019-2020.
 
Värld i förändring
Mina tankar kring årets tema började med en reflektion om att vår värld förändras, på olika sätt och i allt snabbare takt – eller så är det vi människor som uppfattar världen på ett annat sätt än vi gjorde tidigare, i takt med mediarevolution och framåtskridande. Är det så att de förändringar vi uppfattar är helt nya och unika eller kan vi se liknande historiska skeenden och mönster? Kan vi lära av historien för att förstå nutiden och orientera oss för framtiden?
 
En inspiration för mig kring temat är de böcker som skrivits av Yuval Noah Harari – Sapiens, Homo Deus och 21 tankar om 21:a århundradet. I ’Sapiens’ beskrivs människans utveckling från ett historiskt perspektiv, i ’Homo Deus’ formuleras olika perspektiv på människans framtid och i ’21 tankar’ så tillämpas dessa perspektiv på aktuella frågeställningar i vår samtid. De olika världar som beskrivs kan handla om allt möjligt inom ramen för t ex universum, jord, liv, människa, existens, samhälle och olika verksamheter.
 
Vår programkommitté har nu detta tema och synsätt på förändring i fokus vid planeringen av olika föredrag under rotaryåret. En tankegång är att göra nedslag kring dagsaktuella frågeställningar (’klimat’, ’migration’, ’me-too’, ’digitalisering’, ’hälsa’, ’AI’, etc) och därifrån ge perspektiv från dåtid till framtid. Flera exempel kommer finnas tillgängliga i den presentation jag gav i fredags.
 
Rotary i förändring
Även Rotary står inför en förändring – att som brett yrkesnätverk med samhällsengagemang vara relevant för människor i framtiden, yngre som äldre.
 
Mottot för Rotary International under 2019-2020 är ”Together we grow Rotary” med Mark D Maloney som president. Utmaningen man har antagit är att låta nätverket växa från ca 1,2 miljoner medlemmar till ett större antal och då har man insett att det behövs nya sätt att locka till sig människor i olika åldrar, med olika yrkesroller och engagemang.
 
Det finns flera konkreta förslag att anta utmaningen och två av dom är flexibla medlemskap (t ex företag, familj, passport) och flexibel klubbildning (t ex satellitklubbar). Denna fråga kommer drivas av klubbarna med stöd från distrikt 2390, guvernör Torkil Rönne och olika AG. I Lunds Rotaryklubb kommer vi att börja arbeta med denna utmaning och dessa möjligheter via styrelsen, i dialog med våra medlemmar och i samarbete med andra klubbar i AG6 (Lund, Kävlinge, Lomma-Bjärred) och i övriga distriktet.
 
Programförklaring (se även bildspel)
Jag vill som president för Lunds Rotaryklubb under 2019-2020:
 
  • I vår klubb: (1) Värna om vår samvaro, kontinuitet och förnyelse, (2) Stärka vår klubbprofil, (3) Utveckla vårt program och våra aktiviteter, (4) Ha både ett lokalt och globalt engagemang.
  • Tillsammans med andra klubbar: (5) Verka för utbyte och samverkan med vår(a) vänklubb(ar) (Fredriksberg, Malmö, …), övriga Lunda-klubbar, klubbar inom AG5 och i övriga distriktet (t ex i Helsingborg), (6) Undersöka olika former av utbyte och samverkan (t ex föredragspool, studiebesök, temadagar och andra arrangemang)
  •  I distriktet och nätverket: (7) Bidra till positiv förändring och tillväxt inom Rotary under mottot ”Rotary skall växa tillsammans med sina medlemmar och klubbar”, (8) Hitta former för att utnyttja Rotarys förslag till flexibla medlemskap och flexibel klubbildning, (9) Bidra till att göra Rotary mer synlig som yrkesnätverk.
 
Henrik Hedlund
President Lund Rotaryklubb 2019-2020