Varje klubbmedlem bör fylla i uppgifter om sina tidigare funktioner och medlemskap inom Rotary.  
Gå in under menyn på hemsidan och finn dig själv under Klubbmedlemmar:
Medlemssidor/Klubbmedlemmar/'Dig själv'/Medlemsskap & Funktionärsroller[Biography]
och fyll i data under rubrik 'Klubbar och funktionärsuppdrag'[Public]
 
Ett exempel ses nedan. Följ denna  struktur
    FUNKTIONER OCH MEDLEMSKAP
    ...  de klubbar du varit medlem i och när
    Styrelseposter:
     ......
    Övriga poster:
    .....
  
Exempel:
FUNKTIONER OCH MEDLEMSKAP
Medlem i Skurup RC 1988 - 1998   (chartrad 1965)
Medlem i Aalborg Vestre RC, Danmark, 1998 - 2011    (chartrad 1925)
Medlem i Lund Rotaryklubb  2011.06.11 -    (chartrad 1935)
Styrelseposter:
-  Sekreterare 1992 - 1994 (Skurup RC)
-  President 1996 - 1997 (samt vice, tillträdande och past ) (Skurup RC)
-  Klubmester 2004 - 2005 (Aalborg Vestre RC)
-  Sekreterare 2013.07.01 - 2016.06.30 (Lund RC)
-  President 2016.07.01 - 2017.06.30 (samt vice, tillträdande och past ) (Lund RC)
Övriga poster:
-  Formand international tjeneste 2001 - 2002 (Aalborg Vestre RC)
-  Ugebrevsredaktør 2008 - 2009 (Aalborg Vestre RC)
-  IT-samordnare 2018 - 2019 (Lund RC)
-  Frederiksbergsambassadör: 2019-07-01 -     (Lund RC)
 

Du kan gärna också fylla i text under rubrikerna
'Yrkesbeskrivning' och
'Personlig biografi’
 
Passa också på att korrigera eller komplettera uppgifter under din
Member profile/Personlig[Personal]
 
TIPS: Om du vill ha enkelt radavstånd när du skriver in texten (efter du klickat på Redigera/Edit knappen) måste du hålla ned Shift-tangenten på tangentbordet samtidigt som du trycker på Return-tangenten. I annat fall blir mellanrummet till nästa rad större (nytt stycke/ny paragraf).